Welcome to Hendy Caravan Park – our newly refurbished caravan site in Caernarfon!

Hendy is set in a beautiful rural area within a 15 minute walk into the historic town of Caernarfon with its many independent shop and cafes, and a host of leisure attraction.

Hendy Carafan Park is within easy reach of the peaks of Snowdonia, the wonderful beaches of Anglesey and the very popular Lleyn Peninsula. The Welsh highland railway and Lon Eifion cycle route run across the entrance to Hendy which makes the caravan site an ideal place to explore the area by foot, bicycle, train or car.

Hendy is the perfect location for families looking for somewhere quiet to relax, with a great variety of activities on the doorstep.

Hendy Caravan Park is on the grounds of Hendy farm, a dairy farm which is run by the Jones’.

Maes carafanau newydd sbon mewn lleoliad delfrydol!

Mae Hendy mewn ardal wledig braf ond eto o fewn 15 munud ar droed i mewn i dref hanesyddol Caernarfon gyda’i siopau diddorol, llu o lefydd bwyta a llawer atynfa hamdden ar gyfer pob dant.

Mae’r fferm o fewn cyrraedd i gopaon Eryri, Môn dirion dir a thraethau Penrhyn Llŷn. Mae rheilffordd ucheldir Cymru a llwybr beicio Lôn Eifion yn rhedeg ar draws y fynedfa i’r fferm sydd yn gwneud Hendy yn le delfrydol i grwydro’r ardal ar droed, beic, trên neu gar.

Lleoliad perffaith i deuluoedd sy’n chwilio am rhywle distaw i ymlacio, gydag arlwy o weithgareddau ar y stepan drws.

Yn ogystal â maes carafanau, ger safle’r maes, mae fferm odro Hendy sy’n cael ei redeg gan y teulu.