Costau 2017 – 2018 Prices 

Safle = 2 oedolyn + 4 plentyn (o dan 18)                 Site = 2 adult + 4 children (under 18)

Ar agor : Ganol Mawrth – Diwedd Hydref             Open from : Mid March – End October

Tymor Prysur / High Season – Gorffennaf – Awst / July – August

Gwasanaeth / Service Tymor Distaw / Low Season Tymor Prysur / High Season
Safle / Multi Serviced Hard Standing Caravan Pitch  £22  £28
Oedolion Ychwanegol / Extra Adults  £4  £4
Plant Ychwanegol / Extra Children (4 – 16)  £2  £2
Ffi Blynyddol / Annual Fee  £1800  £1800

 Gweler cytundeb am fanylion pellach / See contract for further details

Cysylltwch gyda ni am ragor o fanylion, neu i archebu eich safle / Don’t hesitate to get in touch with any queries or to book.

Aled & Eilir Jones : 01286 677870

Lleoliad / Location
Hendy, Ffordd Pant, Caernarfon, Gwynedd.  LL54 5RL : Google Maps