Hendy offers 13 large multi-serviced pitches

Camping facilities are:

 • Large pitch – plenty of room for caravan, awning and car.
 • Electricity – Every pitch comes with an electricity supply (new units).
 • Water – Every water tap is safe drinking water.
 • Grey Waste Disposal
 • Large playing field, central to the pitches, ideal area for children (and adults too!)
 • Recycling point
 • Human waste disposal

Toilet Facilities include:

 • Brand new, high spec facilities
 • Toilets and Showers for men and women, + disable access wet room with toilet.
 • Free use of the showers.
 • Hairdryer and Shaving Point
 • Washing machine and tumble dryer for clothing
 • Washing area for dishes and cutlery.
Mae’r maes yn cynnig safle i 13 carafan

Cyfleusterau’r Safle Carafan

 • Safle digonol – Digon o le i garafan, adlen a pharcio.
 • Trydan – Mae pob safle â chyflenwad trydan o unedau newydd.
 • Dŵr – Mae pob tap ar y safle yn ddŵr yfed.
 • Man gwaredu dŵr gwastraff (Grey Waste Disposal) i bob safle.
 • Cae chwarae mawr, yng nganol y maes sy’n weledol o bob safle, sy’n ddelfrydol i deuluoedd ifanc.
 • Man ailgylchu a gwastraff.
 • Man gwagio gwastraff dynol.

Cyfleusterau Toiledau ac Ymolchi

 • Bloc newydd sbon, o safon uchel iawn.
 • Toiledau a Chawodydd i ddynion a merched, gan gynnwys ystafell wlyb (cawod a thoiled) gyda mynediad i gadair olwyn.
 • Mae defnydd o’r cawodydd am ddim i’n preswylwyr.
 • Peiriant sychu gwallt + ‘shaving point’.
 • Peiriant golchi a sychu dillad.
 • Golchdy llestri ar dalcen yr adeilad.